top of page

Kamerövervakning

i enlighet med GDPR och svensk lag.

Terrassens hela serveringsområde är kameraövervakat och larmat med videoinspelning under den tid som verksamheten ej bedrivs, dvs all tid då vi har stängt.

Ändamålet med bevakningen är att för att stävja brott och stöld/skadegörelse som oftast sker på området. Alla filmer raderas efter ett dygn och sparas inte någonstans. Dock kan filmer laddas ned inom detta dygn om de visar på ett brott, för att sedan lämnas till Polismyndigheten.

Inga personer filmas under våra öppettider, då kamerorna, per automatik, är avstängda då området och restaurangen inte är larmad.

Dataskyddsombud är Anders Nylén, anders@boanpian.se

bottom of page